bazal cisimcik

bazal cisimcik İng. basal body

Sillerin kaidesinde, sitoplâzma içinde bulunan ve her biri üçlü grup teşkil eden dokuz grup mikrotüpçükten oluşan, sillerin ekseninden bir bazal safiha ile ayrılan ve silin büyümesi ile görevli olan organel.


bazal cisimcik İng. basal body

1. Kamçılı protozoonların yüzeyinden köken alan, yapısal olarak sentriyole benzeyen, aksonemin köken aldığı, birbirlerine uzunlamasına sıralar hâlinde kinetodezma adı verilen iplikçiklerle bağlanan silindirik sitoplazmik cisimler, kinetozom, blefaroblast, bazal granül, dip taneciği. 2. Prokaryotik ve ökaryotik kamçılarının hücreye bağlandıkları silindirik yapı 3. Silyumların ortaya çıkmasını sağlayan elektron mikrotobülleri organize eden sentriyolün köken aldığı yoğun yapılar.


bazal cisimcik için benzer kelimeler


bazal cisimcik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', ' ', 'c', 'i', 's', 'i', 'm', 'c', 'i', 'k', şeklindedir.
bazal cisimcik kelimesinin tersten yazılışı kicmisic lazab diziliminde gösterilir.