bazalt

bazalt Fr. basalte

a. jeol. Koyu renkli, sert bir çeşit yanardağ kültesi.


bazalt İng. basalte

Augit, demir ve feldispat taneciklerinden meydana gelen volkanik kayalar.


bazalt Fr. basalte

(jeoloji)


bazalt İng. basalt

Yüzey kayaçlarının özüt grubu. (Ancak mikroskopla cinslerine ayrılabilir. Temel yapıcıları özütsel plajioklaslar ve koyu renkli minerallerdir.)


bazalt için benzer kelimeler


bazalt, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'a', 'l', 't', şeklindedir.
bazalt kelimesinin tersten yazılışı tlazab diziliminde gösterilir.