bazı

bazı Ar. ba¤ø

sf. (ba:zı) 1. Birtakım, kimi: “Bazı Türkler oraya eğlenmeye giderler.” -Ö. Seyfettin. 2. zf. Bazen: “Bazı, mağazadan içeriye girinceye kadar kendimden geçerdim.” -Y. K. Karaosmanoğlu.


bazı

1. Bir ekmeklik hamur yumağı. 2. bk. bazlama.


bazı

1. Dokuma tezgâhlarının alt ve üstünde bulunan ve ipliklerin sarıldığı silindir biçimindeki ağaç. 2. Tezgâhta çubukların yan tarafına geçirilmiş olan ve çubukları döndürmeye yarayan kol. 3. Sahtiyanları parlatmak için kullanılan yuvarlak ağaç. 4. Kağnıda dingil vazifesini gören ağaç.


bazı

Kolun üst kısmında duran şişkince kas kitlesi, pazı.


bazı

Bir cins yabanî arı.


bazı

Mısır, arpa, darı ve buğday unlarından yapılan mayalı, mayasız, yağlı, yağsız, şekerli, şekersiz, ince ve kalın pişirilen saç ekmeği.


bazı

Kilim dokuma tezgahının alt ve üstünde bulunan ve ipliklerin sarıldığı tahta silindir

I) Dokuma tezgâhlarının alt ve üst kısmındaki yuvarlak ağaçlar. (Dişkaya *Eşme -Uşak; Körküler *Yalvaç, *Senirkent -Isparta; Çatak *Emet -Kütahya)

II) bk. bazlama


bazı için benzer kelimeler


bazı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'ı', şeklindedir.
bazı kelimesinin tersten yazılışı ızab diziliminde gösterilir.