bazis krani

bazis krani İng. basis cranii

anat. Kafatası tabanı.


bazis krani için benzer kelimeler


bazis krani, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 's', ' ', 'k', 'r', 'a', 'n', 'i', şeklindedir.
bazis krani kelimesinin tersten yazılışı inark sizab diziliminde gösterilir.