bazit

bazit Fr. baside

a. bit. b. Bazit mantarların üreme organı.


bazit Fr. baside

(botanik)


Bazit Osm. Basid

bazit, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'i', 't', şeklindedir.
bazit kelimesinin tersten yazılışı tizab diziliminde gösterilir.