bazofil hücreler

bazofil hücreler İng. endocrinocytus basophilicus

anat. Hipofiz ön lobunda bazik boyalarla boyanan ve beta ve delta olmak üzere iki tip hücreyi içeren hücreler. Tireotrop hormon ve gonadotrop hormonları salgılarlar.


bazofil hücreler için benzer kelimeler


bazofil hücreler, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'z', 'o', 'f', 'i', 'l', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
bazofil hücreler kelimesinin tersten yazılışı relercüh lifozab diziliminde gösterilir.