be

be

(I) Türk alfabesinin ikinci harfinin adı, okunuşu.

II) ünl. “Ey, hey, yahu” anlamlarında bir seslenme sözü: “Namluna dayanır, yola dalarsın / Duruşun bakışın yaman, be Ali!” -F. N. Çamlıbel.


be

Büyük abdest.


be

Dokunulmaması gereken, pis anlamında kullanılır (çocuk dilinde).


be

Be! (bk. ba)


Be

kim. Berilyum elementinin simgesi.


Be° İng. Baume

Baum derecesi.


be, 2 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', şeklindedir.
be kelimesinin tersten yazılışı eb diziliminde gösterilir.