beğenmemek

beğenmemek

1) kuşku duymak, kuşku ile karşılamak: Ben bu işin sonunu beğenmiyorum. 2) küçümsemek, hor görmek.


beğenmemek için benzer kelimeler


beğenmemek, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ğ', 'e', 'n', 'm', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
beğenmemek kelimesinin tersten yazılışı kememneğeb diziliminde gösterilir.