bekâra

bekâra

Basit, bayağı


bêkâra

İşe yaramaz, değersiz, önemsiz, verimsiz.


bekâra için benzer kelimeler


bekâra, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'â', 'r', 'a', şeklindedir.
bekâra kelimesinin tersten yazılışı arâkeb diziliminde gösterilir.