beklenen değer

beklenen değer İng. expected value
beklenen değer İng. expectation value

Nicem durusu özgün duru olmadığında, ölçülebilir nicelik için birçok eş ölçümlerden sonra bulunan nicemsel ortalama değer.


beklenen değer İng. expected value

1. Raslantısal bir değişkenin dağılımının ortalama değeri. 2. Ödüllerin, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı.


beklenen değer İng. expected value

(olasılık kuramı) X kesikli olasılıksal değişkeni için, (...)ve X sürekli olasılıksal değişkeni için, (...) değeri.(...)ortalaması da denir ve çoğu kez p, ya da (...)gösterilir. E(X)'in var olması için, gerek ve yeter koşul, (...)toplamının, ve (...)tümlevinin sonlu olmalarıdır, anlamdaş beklenti.


beklenen değer

bk. beklenti.


beklenen değer İng. expected value

Genel bir ifadeyle bir tesadüfi değişkenin ortalaması.


beklenen değer için benzer kelimeler


beklenen değer, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
beklenen değer kelimesinin tersten yazılışı reğed nenelkeb diziliminde gösterilir.