bekman

bekman

1. Merdiven. 2. Kurutulmak üzere tütün asılan, enlileme uzatılmış sırıklar.


bekman için benzer kelimeler


bekman, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'm', 'a', 'n', şeklindedir.
bekman kelimesinin tersten yazılışı namkeb diziliminde gösterilir.