bekmez

bekmez

Pekmez.


bekmez

Kan: Gafana daşı yandırısam bekmezini akıdırın vallâ.


bekmez

Pekmez.


bekmez için benzer kelimeler


bekmez, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
bekmez kelimesinin tersten yazılışı zemkeb diziliminde gösterilir.