belder oynakça

belder oynakça Fr. Lombarthrie Syn. rhumatisme lombaire chronique

belder oynakça için benzer kelimeler


belder oynakça, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'd', 'e', 'r', ' ', 'o', 'y', 'n', 'a', 'k', 'ç', 'a', şeklindedir.
belder oynakça kelimesinin tersten yazılışı açkanyo redleb diziliminde gösterilir.