belgelendirilmez bulgular

belgelendirilmez bulgular İng. non-patentable inventions

Yeniliğinin bulunmaması ya da başka bir nedenle belge verilmesi olanaksız olan bulgular.


belgelendirilmez bulgular için benzer kelimeler


belgelendirilmez bulgular, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'e', 'l', 'e', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'l', 'm', 'e', 'z', ' ', 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
belgelendirilmez bulgular kelimesinin tersten yazılışı raluglub zemliridnelegleb diziliminde gösterilir.