belgi

belgi

a. 1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. 2. Şiar.


belgi Fr. İndice
belgi Fr. Attribut
belgi Fr. Trendelenburg (manœuvre, procédé ou signe de)
belgi Fr. Signe
belgi Fr. Expression
belgi

1. Bir odayı ikiye ayıran kısım. 2. Yüklük, musandıra.


belgi

Nişan.


belgi

Hedef.


belgi

Askerî birlik, bölük.


belgi

bk. kesit


belgi İng. scutcheon

(Süsleme) Eskiden dükkan ve mağazaların kapıları üstünde, o dükkan ya da mağazanın nişanı olarak asılan, demirden yapılmış, üslüplaştırılmış hayvan biçimlerindeki süs.


belgi Osm. nişane

bk. bellik.


belgi İng. sign

Bir yanıtlayıcının soru çizinliğinde yanıtını dile getirmek üzere yaptığı belirtim ya da kimliğini belirtmek üzere kullandığı simge.


Belgi Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik.


belgi için benzer kelimeler


belgi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', şeklindedir.
belgi kelimesinin tersten yazılışı igleb diziliminde gösterilir.