BELİ ile başlayan kelimeler

BELİ ile başlayan veya başında BELİ olan kelimeler 290 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

beli aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. beli anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BELİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

belirginleştirme problemi, belirginleştirme sınaması, belirlenimsel bağlaştıran, belirsiz süreyle erteleme, belirsizlik altında karar, belirtisiz isim tamlaması

24 harfli

belirlenimsel bileşenler, belirlenmemiş katsayılar, belirlenmiş eylem yasası, belirli integral işareti, belirlilik altında karar, belirtili isim tamlaması

23 harfli

belirginleştirme hatası, belirsiz bağıntı zamiri, belirsiz deprem bölgesi, belirtisiz ad tamlaması, belirtmesiz isim çekimi, belitsel kümeler kuramı

22 harfli

belirginleştirilebilme, belirlenimsel benzetim, belirlenimsel değişken, belirleyici örnekbiçim, belirli oranlar yasası, belirsizleştirilebilme, belirtili ad tamlaması, belirtmeli isım çekimi

21 harfli

belirgin ipucu durumu, belirlenimsel seriler, belirlilik kat sayısı, belirsiz geçmiş zaman, belirsizlik katsayısı, belirteç duyarlı kart, belirtilmeziik ilkesi, belirtisiz enfeksiyon

20 harfli

belirginleştirebilme, belirlenimsel eğilim, belirlenimsel ilişki, belirlenme katsayısı, belirlenmiş değişken, belirli geçmiş zaman, belirlilik katsayısı, belirsiz geçmiş kipi, belirsiz sinir kesim, belirsizleştirebilme, belirtken X-ışınları

19 harfli

belirginleştirilmek, belirleme katsayısı, belirlenimsel süreç, belirlenimsel terim, belirli geçmiş kipi, belirli ödül yarışı, belirsiz değerlilik, belirsizleştirilmek, belirteçler dizgesi

18 harfli

belini taş eylemek, belirginleşebilmek, belirginleştirilme, belirlenmez önerme, belirsiz birim kök, belirsiz geçmişlik, belirsizleşebilmek, belirsizleştirilme, belirsizlik ilkesi, belirsizlik sıfatı, belirsizlik zamiri, belirteç organizma, belirti karşıtlığı, belirtim dizelgesi, belirtisiz tamlama, belirtmeli bileşik, belirtmeli ikileme

17 harfli

belini doğrultmak, belirginleşebilme, belirginleştirmek, belirlenir önerme, belirlenme sorunu, belirleyici kurgu, belirleyici madde, belirli geçmişlik, belirli nesne eki, belirsiz biçimler, belirsiz çağlılık, belirsiz integral, belirsiz tanımlık, belirsiz zamirler, belirsizleşebilme, belirsizleştirmek, belirtevler öbeği, belirtici nitelik, belirtili tamlama, belirtme - i hali, belitlenebilirlik

16 harfli

beli savak olmak, beliñleyü durmak, belirginleştirme, belirlenmezcilik, belirli belirsiz, belirli integral, belirli tanımlık, belirli tümdeğer, belirsiz gürelti, belirsiz-ilgicil, belirsizleştirme, belirteç element, belirti bilimsel, belirtici tümleç, belirtici yıkama, belirticil işlem, belirtimIi yanıt, belirtisiz nesne, belirtke ışıtacı, belirtke tablosu, belirtme çizgisi, ...

15 harfli

beli perk olmak, belinden gelmek, belini alamamak, belini getirmek, belirlenebilmek, belirlenimcilik, belirleyebilmek, belirleyivermek, belirsiz geçmiş, belirsiz uyaran, belirteç yüzeyi, belirti salkımı, belirtici sayak, belirtilebilmek, belirtili nesne, belirtisiz küme, belirtken işlev, belirtme durumu, belirtme sıfatı, belitsel yöntem

14 harfli

beli bek olmak, beli çökertmek, belin bağlamak, belirginleşmek, belirlenebilme, belirleyebilme, belirleyiverme, belirli geçmiş, belirsiz betim, belirsiz nesne, belirsiz sıfat, belirsiz sinir, belirsiz yanıt, belirsiz zamir, belirsizleşmek, belirti bilimi, belirtik işlev, belirtik tanım, belirtilebilme, belirtilmezlik, belirtme grubu, ...

13 harfli

beli ayrılmak, beli büküklük, beli bükülmek, beli salınmak, belini çekmek, belini kırmak, belini vermek, belirginleşme, belirleniklik, belirlenimsel, belirlenmezci, belirli değer, belirli ileti, belirli kalıp, belirli nesne, belirli ortam, belirsiz beti, belirsiz hata, belirsiz özne, belirsiz soru, belirsizleşme, ...

12 harfli

beli açılmak, belik pürtük, belini almak, belirebilmek, belirivermek, belirlenimci, belirli hata, belirli ödül, belirsizimsi, belirtebilme, belirteç eki

11 harfli

beli benzer, beli çökmek, beli gelmek, beli gevşek, beli göşmek, beli pester, belibeciren, belik bebek, beliklenmek, belinglemek, belinlenmek, beliñletmek, belirebilme, belirginlik, beliriverme, belirlenmek, belirleşmek, belirletmek, belirleyici, belirsizlik, belirtilmek, ...

10 harfli

beli bükük, beli düşük, beli salık, belibenzer, beliklemek, belimbebek, belinlemek, belinnemek, belipester, beliriktip, belirlemek, belirlenim, belirleniş, belirlenme, belirleşme, belirletme, belirleyiş, belirlilik, belirtilen, belirtiliş, belirtilme, ...

9 harfli

beli bâlı, belibağlı, Belibedir, beligerme, belikleme, beliñemek, belinleme, belirleme, belirtili, belirtisi, belirtken, belirtmek, Belisırma, belitleme, beliyarma

8 harfli

belikara, belinmek, belinsek, belirgat, belirgin, belirmek, belirsiz, belirteç, belirten, belirtev, belirtik, belirtim, belirtiş, belirtke, belirtme, belişmek, belitken

7 harfli

belimek, belinti, belipek, belirge, belirgi, belirik, beliriş, belirli, belirme, belirti, belitke

6 harfli

belika, beliri, beliye, Belize

5 harfli

beliğ, belik, beliñ, belit, Beliz

4 harfli

beli

Kelime Ara