berâati istihlâl

berâati istihlâl

(Divan edebiyatı terimi) (Söz sanatı terimi) Bir yazıya başlarken konunun ne olacağına işaret eden ilk sözler ki buna iptida veya hüsnü iptida da denir.


berâati istihlâl, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'â', 'a', 't', 'i', ' ', 'i', 's', 't', 'i', 'h', 'l', 'â', 'l', şeklindedir.
berâati istihlâl kelimesinin tersten yazılışı lâlhitsi itaâreb diziliminde gösterilir.