berd

berd

Otuz tane ot destesinin hepsi.


berd, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'd', şeklindedir.
berd kelimesinin tersten yazılışı dreb diziliminde gösterilir.