bere

bere

(I) a. 1. Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük. 2. Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik.


bere Fr. béret

(II) a. Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: “Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi.” -A. Ş. Hisar.


bere Fr. Talure
bere Fr. Ecchymose
bere

Davar sağılan yer, ağıl.


bere

Koyunların sıra halinde sağılması.


bere

1. bk. ber-1. 2.bk. ber-3.


bere

Bebek, çocuk (erkek).


bere

1. Tarlalar arasından akan ince su. 2. Suyun aktığı yer, su yatağı.


bere

Yara izi.


bere

Beri


bere için benzer kelimeler


bere, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'e', şeklindedir.
bere kelimesinin tersten yazılışı ereb diziliminde gösterilir.