berenağrı

berenağrı

Şöyle böyle, az çok, oldukça, biraz, üstünkörü


berenağrı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'e', 'n', 'a', 'ğ', 'r', 'ı', şeklindedir.
berenağrı kelimesinin tersten yazılışı ırğanereb diziliminde gösterilir.