berevi

berevi

Az ışıkta görememe hastalığı.


berevî

Yaramaz, haylaz


berevi için benzer kelimeler


berevi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
berevi kelimesinin tersten yazılışı ivereb diziliminde gösterilir.