berhay

berhay

Feryat, acı acı bağırış, haykırış, çığlık, ağıt.


berhay

1. Derebeyi, mütegallibe, zorba. 2. Serseri, avare.


berhay için benzer kelimeler


berhay, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'h', 'a', 'y', şeklindedir.
berhay kelimesinin tersten yazılışı yahreb diziliminde gösterilir.