berisindelik hali

berisindelik hali Fr. cas cisessif

Bazı dillerde bir şeyin "berisinde" fikrini veren isim hali.


berisindelik hali için benzer kelimeler


berisindelik hali, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'i', 's', 'i', 'n', 'd', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'h', 'a', 'l', 'i', şeklindedir.
berisindelik hali kelimesinin tersten yazılışı ilah kilednisireb diziliminde gösterilir.