bertaraf

bertaraf Far. ber + Ar. µaraf

sf. Kaldırılmış, giderilmiş.


bertaraf için benzer kelimeler


bertaraf, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 't', 'a', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
bertaraf kelimesinin tersten yazılışı faratreb diziliminde gösterilir.