berû

berû

Beri


berû, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, û harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'r', 'û', şeklindedir.
berû kelimesinin tersten yazılışı ûreb diziliminde gösterilir.