beş oluklu işlik

beş oluklu işlik İng. studio with five channels

TV. Beş alıcının birden kullanılabildiği işlik.


beş oluklu işlik için benzer kelimeler


beş oluklu işlik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'u', 'k', 'l', 'u', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
beş oluklu işlik kelimesinin tersten yazılışı kilşi ulkulo şeb diziliminde gösterilir.