beş para etmez

beş para etmez

“hiçbir değeri yok, işe yaramaz” anlamında kullanılan bir söz: “Doktorun oğlu imtihansız geçmek değil, ağzı ile kuş tutsa bile beş para etmez.” -A. H. Çelebi.


beş para etmez için benzer kelimeler


beş para etmez, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'z', şeklindedir.
beş para etmez kelimesinin tersten yazılışı zemte arap şeb diziliminde gösterilir.