beş saniye deneyi

beş saniye deneyi İng. five second test

Su verme sıvılarının, soğutma gücünü çabukça saptamak için uygulanan bir deney.


beş saniye deneyi için benzer kelimeler


beş saniye deneyi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', ' ', 's', 'a', 'n', 'i', 'y', 'e', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'y', 'i', şeklindedir.
beş saniye deneyi kelimesinin tersten yazılışı iyened eyinas şeb diziliminde gösterilir.