beşkent kadıları

beşkent kadıları Osm. Bilâd-ı hamse mevalisi

Mısır (Kahire), Şam, Edirne, Bursa ve Filibe kadılarına verilen san.


beşkent kadıları için benzer kelimeler


beşkent kadıları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'k', 'e', 'n', 't', ' ', 'k', 'a', 'd', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
beşkent kadıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıdak tnekşeb diziliminde gösterilir.