beşli yarış

beşli yarış İng. Pentathlon

Her birine katılmak koşulu ile, beş ayrı dalda düzenlenen bir birleşik yarış türü. bk. birleşik yarışlar.


beşli yarış için benzer kelimeler


beşli yarış, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'ş', şeklindedir.
beşli yarış kelimesinin tersten yazılışı şıray ilşeb diziliminde gösterilir.