besti

besti

Yeter, kâfi


besti

Zayıf, cılız.


besti, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 't', 'i', şeklindedir.
besti kelimesinin tersten yazılışı itseb diziliminde gösterilir.