BETA ile başlayan kelimeler

BETA ile başlayan veya başında BETA olan kelimeler 72 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

beta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. beta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre BETA ile başlayan kelimeler

25 harfli

beta ışını, beta taneciği

24 harfli

beta galaktozit asetilaz, Beta vulgaris var. cicia

23 harfli

beta galaktosidaz testi, beta galâktozit permeaz, beta laktam antibiyotik

21 harfli

beta adrenerjik almaç

19 harfli

beta kırmalı tabaka, beta kloroalkilamin, beta lipoproteinemi, beta merkaptoetanol, beta2 mikroglobulin

18 harfli

beta propiyolakton

17 harfli

beta galaktozidaz, beta konformasyon, beta mannosidozis, beta parçacıkları, Betaherpesvirinae

16 harfli

beta katsayıları, beta lipoprotein, beta oksidasyonu, beta parametresi, beta parçalanımı, beta salımlayıcı

15 harfli

beta agonistler, beta fonksiyonu, beta ışın tayfı, beta oksidasyon, beta spermetrin, beta yaprakları

14 harfli

beta bozunması, beta çekirdeği, beta filokinon, beta hipofamin, beta hücreleri, beta katsayısı, beta olasılığı, beta parçacığı, beta polimeraz, beta siflutrin, Beta varsayımı

13 harfli

beta bozunumu, beta dağılımı, beta endorfin, beta globulin, beta ışınları, beta laktamaz, beta taneciği, Beta vulgaris

12 harfli

beta hemoliz, beta hücresi, beta ışınımı, beta karoten, beta pirinci

11 harfli

beta alanin, beta dönemi, beta glukan, beta işlevi, beta kazein, beta laktoz, beta yapısı, betametazon

10 harfli

beta şeker, betaglikan, betaterapi

9 harfli

beta hata, betanekol

8 harfli

betatron

6 harfli

betain

5 harfli

betal, betar

4 harfli

beta

Kelime Ara