beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek)

beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek)

herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak: “Baksana, beti benzi kül kesildi.” -H. R. Gürpınar. “Beti benzi atmış görevli, boş boş baktı çocuğun yüzüne ve kafasını salladı donuk bir ifadeyle.” -E. Şafak.


beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek) için benzer kelimeler


beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek), 79 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'i', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'i', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 's', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'u', 'ç', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ü', 'l', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'k', 'i', 'r', 'e', 'ç', ' ', 'k', 'e', 's', 'i', 'l', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
beti benzi atmak (veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek veya kireç kesilmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemlisek çerik ayev kemlisek lük ayev kamçu ayev kamlos ayev( kamta izneb iteb diziliminde gösterilir.