bıçkın

bıçkın

a. argo 1. Külhanbeyi, kabadayı: “Ulan, onlar bey, sen bıçkın.” -H. R. Gürpınar. 2. sf. Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur: “Kahve sahibi hem çok zengindi, hem çok bıçkın.” -N. Hikmet.


bıçkın

1. Cesur. 2. Kabadayı, hovarda, serseri. 3. Haşarı, yaramaz. 4. Delikanlı. 5. Yakışıklı delikanlı.


bıçkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'ç', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
bıçkın kelimesinin tersten yazılışı nıkçıb diziliminde gösterilir.