bilardo sopası

bilardo sopası

a. İsteka.


bilardo sopası için benzer kelimeler


bilardo sopası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'a', 'r', 'd', 'o', ' ', 's', 'o', 'p', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bilardo sopası kelimesinin tersten yazılışı ısapos odralib diziliminde gösterilir.