bilemek

bilemek

(-i) 1. Kesici aletlerin ağzını çark, zımpara, eğe, bileği taşı vb.nde keskinleştirmek, keskin duruma getirmek, kılağılamak, zağlamak. 2. mec. Güçlendirmek, etkisini artırmak.


bilemek

Bulamak, bulaştırmak


bilemek

Kışkırtmak.


bilemek

bulamak, bulaştırmak.


bilemek (I)

bk. belemek.


bilemek için benzer kelimeler


bilemek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bilemek kelimesinin tersten yazılışı kemelib diziliminde gösterilir.