bilineer form

bilineer form İng. bilinear form

E, K cismi üstünde bir vektör uzayı olmak üzere, E x E 'den K 'ya giden ve her iki değişkene göre doğrusal olan bir fonksiyon, iki doğrusal form, ikilineer form.


bilineer form için benzer kelimeler


bilineer form, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'i', 'n', 'e', 'e', 'r', ' ', 'f', 'o', 'r', 'm', şeklindedir.
bilineer form kelimesinin tersten yazılışı mrof reenilib diziliminde gösterilir.