bina

bina Ar. bin¥

a. (bina:) 1. Yapı: “Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır.” -B. Felek. 2. db. esk. Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap: Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. 3. db. esk. Çatı.


bina için benzer kelimeler


bina, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'n', 'a', şeklindedir.
bina kelimesinin tersten yazılışı anib diziliminde gösterilir.