bingi

bingi

a. mim. Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından her biri.


bingi

Bir çeşit ilâç.


bingi İng. sconce

(Mimarlık) Kemerler üzerine oturtulmuş kubbe ile kemerlerin arasını kapatan üçgen biçimindeki kubbe parçalarından her biri. a. bk. köşe bingisi.


bingi için benzer kelimeler


bingi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'n', 'g', 'i', şeklindedir.
bingi kelimesinin tersten yazılışı ignib diziliminde gösterilir.