binmeli yapıştırma

binmeli yapıştırma İng. lap splice, overlapped (ABD: overlaped) splice, negative splice, neg splice

Sinema İki film parçasının, uçları birbiri üstüne bindirilerek yapılan yapıştırma çeşidi. Uç uca yapıştırmanın karşıtı.


binmeli yapıştırma için benzer kelimeler


binmeli yapıştırma, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'n', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 'p', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'm', 'a', şeklindedir.
binmeli yapıştırma kelimesinin tersten yazılışı amrıtşıpay ilemnib diziliminde gösterilir.