bırakı

bırakı Fr. Hérédité
bırakı

Bırakılmış, terkedilmiş, eskimiş, beğenilmeyip atılmış, artık.


bırakı için benzer kelimeler


bırakı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', şeklindedir.
bırakı kelimesinin tersten yazılışı ıkarıb diziliminde gösterilir.