bırakılan gider

bırakılan gider İng. escapable cost

Elde tutulması amacıyla yapılmasından vazgeçilen gider.


bırakılan gider için benzer kelimeler


bırakılan gider, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'n', ' ', 'g', 'i', 'd', 'e', 'r', şeklindedir.
bırakılan gider kelimesinin tersten yazılışı redig nalıkarıb diziliminde gösterilir.