bırakının saptanması

bırakının saptanması İng. recordation of assignment

Hakkın başkasına bırakılması ile ilgili işlemin yazılı olarak saptanması, kütüğe geçirilmesi.


bırakının saptanması için benzer kelimeler


bırakının saptanması, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'n', 'ı', 'n', ' ', 's', 'a', 'p', 't', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
bırakının saptanması kelimesinin tersten yazılışı ısamnatpas nınıkarıb diziliminde gösterilir.