birinci dörtte birlik (nokta)

birinci dörtte birlik (nokta) İng. first quartile

Bir ölçekte deneklerin yüzde 25'inin üzerinde bulunduğu varsayılan nokta; yüzde 25'lik nokta.


birinci dörtte birlik (nokta) için benzer kelimeler


birinci dörtte birlik (nokta), 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'ö', 'r', 't', 't', 'e', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', ' ', '(', 'n', 'o', 'k', 't', 'a', ')', şeklindedir.
birinci dörtte birlik (nokta) kelimesinin tersten yazılışı )atkon( kilrib ettröd icnirib diziliminde gösterilir.