bıtrak

bıtrak

Kırlarda yetişen yabanî bir otun dışı dikenli tohumu


bıtrak

Öd.


bıtrak, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 't', 'r', 'a', 'k', şeklindedir.
bıtrak kelimesinin tersten yazılışı kartıb diziliminde gösterilir.