bızdın

bızdın

1. bk. büzdüm (I). 2. Omurga yöresindeki et: Et alırsan bızdından al.


bızdın

Kuyruk sokumu, anüs


bızdın için benzer kelimeler


bızdın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'z', 'd', 'ı', 'n', şeklindedir.
bızdın kelimesinin tersten yazılışı nıdzıb diziliminde gösterilir.