bizermek

bizermek

Süslemek.


bizermek, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'z', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
bizermek kelimesinin tersten yazılışı kemrezib diziliminde gösterilir.