blastomer, tohumözü

blastomer, tohumözü Osm. ümm-ül-cürsume

(biyoloji)


blastomer İng. blastomere

1. Blastulada blastomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri. 2. Embriyoda bulunan genç hücreler.


blastomer İng. blastocyte

Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri.


blâstomer İng. blastomere

(Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstulada blâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.


blâstomer İng. blastomere

(Yun. Blastos = tomurcuk, Yun.meros =parça):Blâstulâda blâstoderm katını meydana getiren gözelerin herbiri.


blastomer, tohumözü, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'l', 'a', 's', 't', 'o', 'm', 'e', 'r', ',', ' ', 't', 'o', 'h', 'u', 'm', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
blastomer, tohumözü kelimesinin tersten yazılışı üzömuhot ,remotsalb diziliminde gösterilir.