BM Çocuklara Yardım Fonu

BM Çocuklara Yardım Fonu İng. UN Children's Fund, UN International Children's Emergency Fund Alm. Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Fr. Fonds des Nations unies pour l'enfance

bk. UNICEF


BM Çocuklara Yardım Fonu için benzer kelimeler


BM Çocuklara Yardım Fonu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'M', ' ', 'Ç', 'o', 'c', 'u', 'k', 'l', 'a', 'r', 'a', ' ', 'Y', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'm', ' ', 'F', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
BM Çocuklara Yardım Fonu kelimesinin tersten yazılışı unoF mıdraY aralkucoÇ MB diziliminde gösterilir.