böbrek yağı

böbrek yağı

a. Kasaplık hayvanların böbreklerinin çevresinde oluşan yağ.


böbrek yağı İng. kidney fat

Böbrek ve böbrek dokularının etrafını çevreleyen yağ dokusu.


böbrek yağı için benzer kelimeler


böbrek yağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ö', 'b', 'r', 'e', 'k', ' ', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
böbrek yağı kelimesinin tersten yazılışı ığay kerböb diziliminde gösterilir.